อำพลฟูดส์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “เสวนาประสบการณ์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร” ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์คิว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ....