“อำพลฟูดส์” เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

 

เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน 2555 นายเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “เสวนาประสบการณ์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

นอกจากนี้ ยังมี ดร.วีรวัฒน์ เลิศวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ดร.อัปสร เปลี่ยนสินไชย ผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด และคุณพวงเพ็ชร ศีลกานต์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา และมีคุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

audemars piguet fake