อำพลฟูดส์ ร่วมเสวนากับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตื่นตัวรับAEC

 

 

เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 นายเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “SMEs Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยมี ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร ยังร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญเสวนาในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยสู่หุบเขาอาหารและ AEC” ร่วมกับ นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ เสวนาในครั้งนี้

 

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่ AEC” โดย ผศ.ดร.นิตยา วงศ์ธาดา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และการ Workshop ในหัวข้อ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสู่ AEC” (AEC Roadmap for AEC) โดยทีม Thai PREMAnet ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2555 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร (National Food Valley) ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เริ่มดำเนินการให้เกิด Food Valley ในประเทศไทยในปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป รวมทั้งสัมมนาดังกล่าวจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และจะมีการจัดทำ Road Map เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

rolex replica